Soglasje za direktno obremenitev OŠ

Vloga za izdajo Izpisa iz evidence