Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za obdobje do 31. decembra 2025 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi WithSecure. V tem obdobju lahko uporabljajo program WithSecure Elements EPP for Computer tudi učitelji in učenci na računalnikih na svojem domu. Vsak je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

Učitelji in učenci so upravičeni tudi do uporabe WithSecure Elements EPP for Mobile za uporabo na svojih mobilnih napravah. Vsak je upravičen do ene aktivacijske kode, ki deluje na eni napravi.

Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode za računalnik in ene za mobilno napravo.

Zainteresirane prosimo, da izpolnjeno izjavo pošljejo na šolo (iztok.slihthuber@os-svjurij.si). Ko pridobimo licence, vam jih posredujemo.

Iztok Šlihthuber