cena malice:  0,90 €

 

cena kosila: 3,10 €

 

Cene veljajo od 1. septembra 2022.