OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je že četrto leto vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Mednarodni projekt Zdrava šola v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici aktivno živi. Vanj so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni delavci. V šoli izvajamo različne dejavnosti za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa, ponujamo različne oblike sodelovanja s starši,…
Vsem, ki obiskujejo šolo, poskušamo omogočati in jih spodbujati, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci zavoda smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev.
 • Iščemo možnosti za kakršnokoli izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med srednjo in osnovno šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Učitelji in šolsko osebje so zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami, ki nam svetujejo in pomagajo pri ozaveščanju zdravstvene vzgoje.
 • Sodelujemo z lokalno zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Tim Zdrave šole