Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da lahko vse sezname gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin), ki jih bodo vaši otroci potrebovali v šolskem letu 2023/24, najdete na tej povezavi.

Učbenike bodo učenci na začetku šolskega leta 2023/24 dobili v šoli ob pravočasno oddani prijavnici za učbeniški sklad. Delovne zvezke in potrebščine, navedene na seznamu, kupite starši sami.

Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo dobili v šoli tudi delovne zvezke, starši torej nabavite samo potrebščine.

V letošnjem šolskem letu ne bomo delili naročilnic za nakup delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki so nam jih običajno posredovale določene založbe in knjigarne. Smo pa nekaterim posredovali naše sezname. Te založbe in knjigarne so:

Odločitev, kje/kako boste kupili/naročili gradiva, je vaša. Prosimo pa, da s pomočjo seznama potrebščin preverite, ali so na naročilnicah vsa gradiva, ki so tudi na šolskem seznamu.

Delovne zvezke in druga gradiva lahko kupite tudi v katerikoli drugi knjigarni/papirnici.

V primeru kakršnih koli vprašanj/nejasnosti se obrnite na skrbnico učbeniškega sklada po: