Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici se je v šolskem letu 2014/2015 vključila v projekt Kulturna šola, ki je primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah in ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega ter pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, njihovih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Naziv »kulturna šola« je OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici prejela v mesecu maju 2015 na svečani podelitvi v Ljubljani. V okviru razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti se je namreč uvrstila med tiste šole v Sloveniji, ki se izkazujejo z nadpovprečnimi kulturnimi dejavnostmi.

Na naši šoli predvsem v okviru interesnih dejavnosti razvijamo:

  • literarne,
  • gledališke,
  • plesne,
  • pevske,
  • likovne,
  • folklorne in
  • lutkovne dejavnosti.

V vse naštete dejavnosti je vključenih izredno veliko učencev.

Na dosežek za šolo in vrtec, h kateremu smo s svojim delom, odgovornim pristopom in odnosom, tako do dela, kakor tudi do soljudi, pripomogli učenci, učitelji, vrtčevski otroci, vzgojiteljice ter ostali zaposleni, smo zelo ponosni, saj se zavedamo, da so izjemni dosežki in uspehi dosegljivi le s skupnimi močmi in kakovostnim delom. Zato bomo kulturno dejavnost razvijali še naprej in s tem upravičili dodelitev tega visokega priznanja, ki nam je bilo podeljeno za nadaljnjih pet let.

Lidija Jarc,
vodja projekta Kulturna šola na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici