Dragi bralec! Draga bralka!

V letošnjem šolskem letu boš prebral/-a tri prozna dela in eno pesniško zbirko, iz katere se boš naučil/-a deklamacijo izbrane pesmi.

 • 1. Po prebrani knjigi oz. naučeni pesmi naredi fotografijo ali nariši ilustracijo, ki bo povezana z vsebino prebrane knjige oz. izbrane pesmi.
 • 2. V Wordov dokument nato napiši naslednje podatke:
  • avtorja oz. avtorico fotografije (to moraš biti obvezno ti);
  • datum fotografiranja;
  • razred, ki ga obiskuješ;
  • avtorja in naslov književnega dela, kraj izdaje, založbo ter letnico izdaje;
  • v 15 do 20 povedih napiši mnenje o prebranem književnem besedilu in kako je fotografija (oz. ilustracija) povezana z vsebino prebrane knjige, s katerim likom v knjigi se lahko poistovetiš in zakaj, kako te je branje knjige spremenilo in na kakšen način boš to knjigo priporočil/-a prijatelju oz. prijateljici.

Celoten dokument pošlji na spletni naslov knjiznica@os-svjurij.si

Želim ti veliko kreativnosti in veselja ob branju ter fotografiranju (ustvarjanju).

Učenec, ki se v šolskem letu 2021/2022 prijavi k Bralni znački, prebere 3 prozna dela in 1 pesniško zbirko. Zaželeno je, da 2 prozni deli in pesniško zbirko izbere s priporočilnega seznama, eno delo pa po lastnem izboru.

*Učenec z DSP, ki se prijavi k Bralni znački, pa prebere 2 prozni deli in se nauči deklamirati eno pesem.

Priporočilni seznami:

1. Prozna dela lahko:

 • ustno poroča knjižničarki v knjižnici po predhodnem dogovoru (kratek pogovor o knjigi) ali
 • po zgornjih navodilih odda v pisni obliki po elektronski pošti.

2. Iz pesniške zbirke izbere eno pesem, se jo nauči deklamirati ter kratko primerjavo vsebine pesmi ter fotografije (risbe) pošlje po elektronski pošti.

Dve knjigi je treba poročati do 1. februarja 2022, ostali dve pa do 10. maja 2022.

Učenci lahko pridejo ustno poročat:

 • vsak torek, sredo in četrtek od 7.30 do 7.50;
 • vsak ponedeljek in torek od 12.20 do 13.10 ali
 • po dogovoru s knjižničarko.

Knjižničarka: Lidija Jarc