Na naši šoli že od leta 2004/2005 sodelujemo v projektu Ekošola kot način življenja.

Cilji, ki jih uresničujemo so:

 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
 • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • vzgajanje za okoljsko odgovornost
 • izvajanje celostnega pristopa vzgoje in izobraževanja v programu Ekošola kot način življenja,
 • povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.

Za ohranjanje ekozastave izpolnjujemo naslednje kriterije:

1. Sodelovanje v projektih, ki so vezani na temo Vodo, Odpadki, Elektrika in Zdrav način življenja.

2. Ostali projekti v katerih nameravamo še sodelovati.

 • Natečaj voščilnic- Zdravo življenje
 • Sodelovanje na Ekokviz za OŠ.
 • Sodelovanje v zbiranju odpadnih materialov:
  – Zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš, trakov in baterij.
  – Zbiralna akcija starega papirja.
  – Zbiralna akcija odpadnih plastenk

Ostale dejavnosti, ki potekajo na šoli so:

 • Izvedba ekodneva,
 • delovanje zelenih straž,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • urejanje ekokotička,
 • urejanje gredic v okolici šole.

Marija Ditner