Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir. (iz ustave UNESCO, 1945)

Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah. Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja 90 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici je začela s priključevanjem v ASP mrežo Unesco šol pred sedmimi leti, članica Unesco ASP mreže je 4 leta. Na šoli vsi strokovni delavci delujemo v okviru Unesco ciljev. Dejavnosti (projekti, dnevi dejavnosti, raziskovalne naloge, prireditve, solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, objave na spletnih straneh, lokalnih časnikih…) so razporejene med vse strokovne delavce in tudi tehnično osebje (sajenje dreves, priprava prostorov…).

Šolsko leto 2015/2016 na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Temeljni cilji:

 • delovanje v skladu z vsemi 4 Delorsovimi stebri izobraževanja;
 • obeleževanje mednarodnih dni;
 • vnašanje prioritetnih Unesco tem v učni proces: globalno državljanstvo in kristalografija;
 • vnašanje stalnih Unesco tem v učni proces: mir in človekove pravice, medkulturno izobraževanje, izobraževanje za trajnostni razvoj ter svetovni problemi in vloga OZN;
 • sodelovanje pri mednarodnih in nacionalnih projektih;
 • vključevanje v solidarnostne in prostovoljne aktivnosti.

Teme/vsebine, ki jih bomo poglabljali:

 • človekove pravice,
 • demokracija,
 • strpnost in sodelovanje,
 • medkulturno učenje oz. izobraževanje za trajnostni razvoj.

Obeležitev mednarodnih dni, tednov in let:

Dan boja proti Aidsu, Svetovni dan knjige, Svetovni dan učiteljev, Mednarodni dan spomina na holokavst, Dan miru, Svetovni dan Zemlje, Svetovni dan voda, Mednarodni dan žena, Mednarodni dan materinščine, Svetovni dan OZN, Dan otrokovih pravic, Dan človekovih pravic, …

Udeležba projektov: mednarodni, nacionalni in nacionalnih z mednarodno udeležbo:

Otroštvo podaja roko modrosti (OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka), Učenec poučuje (IV. OŠ Celje), Z odra na oder (OŠ Leona Štuklja Maribor), Eno projekt – ENO dan sajenja drevesa, Unescov ASP – tek mladih (Gimnazija Ptuj).

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:

Zbiranje plastičnih zamaškov; zbiranje odpadnega papirja; zbiranje odpadnih tonerjev, baterij, kartuš; Zelene straže: zbiranje odpadkov enkrat tedensko v okolici šole; obisk doma starejših občanov; zbiranje hrane za zavetišče živali,…

Delovanje ASP net šole v lokalnem okolju:

Starši bodo vključeni v projekte, dneve dejavnosti, prireditve. Ob Dnevu šole se prikazujejo Unesco aktivnosti. Objave so v lokalnih časopisih Prepih, Vestnik, Občinsko (Jϋrjovško) glasilo. Objavljanje člankov na spletnih straneh Prlekija.net, Pomurec, šolska spletna stran OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, sodelovanje z različnimi društvi v občini.

Unesco tim:

 • Sanja Šafarič (Unesco ASP koordinatorica na šoli),
 • Petra Maurič (članica Unesco tima),
 • Bojana Kronvogel (članica Unesco tima)