Mini iskalnik za Digitalno knjižnico Slovenije: www.dlib.si

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Je spletni informacijski vir, ki predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture, potrebne za izobraževalne in znanstvenoraziskovalne procese, ter enega od temeljev informacijske družbe. Portal dLib.si poleg tega omogoča trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki, s čimer je poskrbljeno, da bo ta ostala dostopna tudi prihodnjim rodovom.

COBISS +: plus.si.cobiss.net

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča online dostop do naslednjih baz podatkov:

    • skupni katalog knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS
    • lokalne baze podatkov – katalogi knjižnic v sistemu COBISS
    • druge baze podatkov v sistemu COBISS – specializirane baze podatkov, ki so del sistema COBISS
    • drugi informacijski viri – tuje in domače specializirane baze podatkov

COBISS+ je namenjen vsem uporabnikom; raziskovalcem, učencem, študentom, staršem, profesorjem, upokojencem … Torej vsakomur, ki išče relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo.

e-knjižnica (online): www.biblos.si/

Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in knjižnicami.

Fran: www.fran.si/

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Franček: www.franček.si

Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani: www.nuk.uni-lj.si

Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja tudi funkcijo univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo poseduje, ter opravlja ustrezno arhivsko dejavnost.

Bralna značka: www.bralnaznacka.si

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Bralna značka – priporočilnica: www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/

Priporočene in odsvetovane knjige s področja mladinske književnosti: www.mklj.si/knjigometer

Poslanstvo Pionirske knjižnice, ki je del Mestne knjižnice Ljubljana, je spodbujanje branja in opozarjanje na kvaliteto produkcije slovenskih knjig za otroke in mladino. Zato vsako leto pripravimo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki je namenjen tudi posameznikom, ki jim ni vseeno, kaj njihovi otroci berejo.
Priprava Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig zahteva veliko branja, premisleka in uredniškega časa, zato Priročnik izide leto dni kasneje od izida knjig. Za premostitev vam ponujamo seznam naslovov iz tekoče knjižne produkcije, ki jih priporočamo za umestitev v knjižnično zbirko. Knjigometer posodabljamo do dvakrat na mesec.

Varnost na internetu: www.safe.si

Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje