Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir. (iz ustave UNESCO, 1945)

Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah. Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja 90 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici je članica Unesco ASP mreže že 9 let. Na šoli vsi strokovni delavci delujemo v okviru Unesco ciljev. Dejavnosti (projekti, dnevi dejavnosti, raziskovalne naloge, prireditve, solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, objave na spletnih straneh, lokalnih časnikih…) so razporejene med vse strokovne delavce in tudi tehnično osebje (sajenje dreves, priprava prostorov…).

Šolsko leto 2022/2023 na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Pedagoška načela:

 • delovanje v skladu s 4 stebri izobraževanja,
 • delovanje na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,
 • odgovorno uresničevanje UNESCO ciljev,
 • spreminjanje miselnosti in vrednot,
 • prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,
 • s svojim delovanjem odpiranje v lokalni in globalni prostor,
 • povezovanje in rast z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže,
 • postavljanje zrcal, evalvirati svoje delo,
 • skrbeti za kvaliteto, ki določa status znotraj UNESCO ASP mreže šol.

Teme/vsebine, ki jih bomo poglabljali:

 • globalno državljanstvo
 • kultura miru in nenasilja
 • kulturna dediščina
 • kulturna raznolikost
 • medkulturno učenje
 • trajnostni razvoj
 • trajnostni življenjski slog

Obeležitev mednarodnih dni:

Dan boja proti Aidsu, Svetovni dan knjige, Svetovni dan učiteljev, Mednarodni dan spomina na holokavst, Dan miru, Svetovni dan Zemlje, Svetovni dan voda, Mednarodni dan žena, Mednarodni dan materinščine, Svetovni dan OZN, Dan otrokovih pravic, Dan človekovih pravic, …

Udeležba projektov – mednarodni, nacionalni in nacionalnih z mednarodno udeležbo:

Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik (OŠ Belokranjskega Odreda Semič),  Učenec poučuje (IV. OŠ Celje), Kam z odpadnim materialom (OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana), Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči (vrtec Sežana), Stara igra(ča) za novo veselje (OŠ Zreče),  Moder stol – nekdo misli nate (OŠ Maksa Pleteršnika Pišece), Menjaj branje in sanje (OŠ Ledina), Po poti naravne in kulturne dediščine (OŠ Turnišče), Živimo skupaj (OŠ Kapela), Dediščina v rokah mladih: Kmečka hiša in kmečki dom.

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:

Zbiranje plastičnih zamaškov; zbiranje odpadnega papirja; zbiranje odpadnih tonerjev, baterij, kartuš; Zelene straže: pobiranje odpadkov enkrat tedensko v okolici šole; zbiranje hrane za zavetišče živali,…

Delovanje ASP net šole v lokalnem okolju:

Starši bodo vključeni v projekte, dneve dejavnosti, prireditve. Ob Dnevu šole se prikazujejo Unesco aktivnosti, Sodelujemo v Tednu umetnosti, ki poteka v mesecu maju pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco. Objave so v lokalnih časopisih: Občinsko (Jϋrjovško) glasilo, prispevki se objavljajo na spletni strani OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, članek je objavljen v šolskem glasilu Grable, sodelovanje z različnimi društvi v občini (turistično, čebelarsko, civilna iniciativa, Gasilsko društvo…) .

Unesco tim:

 • Sanja Krajnc (Unesco ASP koordinatorica na šoli),
 • Eva Brunčič (članica Unesco tima),
 • Petra Dreven (članica Unesco tima).