Šolsko leto 2022/2023 se neizbežno približuje zaključku. Počasi se oziramo nazaj na prehojeno pot. Veliko se je dogajalo in izvajali so se številni projekti vzporedno z rednim poukom. Za vas smo jih predstavili v besedi in v sliki v šolskem glasilu Grable.  

Šolsko glasilo Grable za šolsko leto 2022/2023 najdete tukaj.

Želimo vam veliko bralnih užitkov.