Spoštovani starši oz. skrbniki!

Iz leta v leto spoznavamo, da učenci pogosto v domačem okolju uporabljajo IKT, vendar so njihove digitalne kompetence in temeljna znanja s področja računalništva in informatike zelo šibka z vidika uporabe pri pouku in potrebami na trgu dela. Ker digitalne kompetence smatramo kot ključne kompetence z vidika konkurenčnosti na trgu dela, smo se vključili kot konzorcijski partner v projekt i-šola, kateri je namenjen razvoju digitalnih kompetenc učencev

Več o projektu si lahko preberete na spodnjem plakatu. O dejavnostih in rezultatih vas bomo sproti obveščali.

 

Koordinatorica projekta na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, Anita Zelenko, prof.