V petek, 17.11.2023 smo na šoli obeležili dan slovenske hrane in sodelovali pri izvedbi vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Za pripravo zajtrka in pogrinjkov v jedilnici šole so poskrbeli učenci, ki so vpisani h krožku Mali šef.  Udeležili so se ga vsi učenci in strokovni delavci, in sicer takoj ob prihodu v šolo. Sledile so delavnice po razredih na temo tradicionalnega slovenskega zajtrka s poudarkom na letošnji osrednji temi, in sicer Kruh za zajtrk – super dan!

Na ta dan so imeli učenci od 4. do 9. razreda naravoslovni dan, ki ga sedaj že tradicionalno imenujemo Dan zdrave šole, saj je namenjen spoznavanju in utrjevanju vsebin s področja skrbi za telesno in duševno zdravje. Za učence smo pripravili pester in raznolik nabor vsebin. Delavnice so poleg naših učiteljev izvajali tudi zunanji strokovnjaki s CSD in policije, iz Centra za krepitev zdravja Gornja Radgona, z Rdečega križa in zunanja izvajalka zumbe.

Glavna nit naravoslovnega dneva v 4. razredu je bila zdrava prehrana in gibanje.

   

V 5. razredu so se posvetili socialnim veščinam, proaktivnosti in empatiji. Oblikovali so različna pozitivna in opozorilna sporočila za udeležence v prometu, ki so jih plastificirali in izobesili po kraju Sv. Jurij ob Ščavnici na različna vidnejša mesta. S tem so učenci obeležili svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč v okviru slogana spominjajmo se, pomagajmo in ukrepajmo.

 

Na predmetni stopnji so bile izvedene različne delavnice s področja duševnega in telesnega zdravja: Medvrstniško nasilje-USTAVIMO GA!, Energijske pijače – NE HVALA!, Ali premalo spim?, Pozitivna samopodoba in stres, To smo mi!, Zavzemi se zase!, Samopomoč, Sodelujmo in se razgibajmo (ledolomilci in povezovalci), Prva pomoč, Joga, Ko se združita ples in telovadba ter Zumba. Z delavnicami smo poskrbeli za ozaveščanje učencev na različnih (za njihovo starost pomembnih) področjih, krepitev medsebojnih odnosov in dobrega psihofizičnega počutja. Igre (ledolomilce in povezovalce) bomo zagotovo izvajali tudi v prihodnje, in sicer tudi v okviru rednega pouka, saj imajo številne pozitivne učinke na sproščenost in medsebojno povezanost učencev.

Tim Zdrave šole