V petek, 12. maja 2023, je za učence od 6. do 9. razreda potekal kulturni dan ter dan kulture in strpnosti. Poglavitni cilji le-tega so bili pridobivanje gledališke kulture, tj. naklonjenosti do obiskovanja gledaliških predstav; ogled gledališke predstave Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa; ponovitev pravil kulturnega obnašanja v gledališču in na avtobusu; urjenje v samouravnavanju čustvenega odziva; prepoznavanje čustev drugih in vživljanje v njihov položaj; razvijanje veščine sodelovanja v skupini in prevzemanja različnih vlog ter opolnomočenje z znanjem za prepoznavanje in odzivanje na nasilne dogodke.

Učenci so najprej pod mentorstvom učiteljev aktivno sodelovali v delavnicah Christopher in Aspergerjev sindrom ter Bonton na avtobusu in v gledališču. Nato so se odpeljali v SNG Maribor, kjer so si ogledali zgoraj omenjeno gledališko predstavo. Le-ta je nastala po knjižni uspešnici Marka Haddona, za katero pisatelj pravi, da ne govori o sindromu, pač pa o drugačnosti in o tem, kaj pomeni biti obstranec.

Tako so spoznali 15-letnega Christoperja, za katerega pravijo, da ima Aspergerjev sindrom, sam pa pravi, da ima rad pse, matematiko in logiko. Ne prenese, da bi se ga dotikali, ne razume šal in metafor, sovraži laži. Živi z očetom, ki mu je povedal, da je mama umrla. Christopher je sedem minut po polnoči na dvorišču gospe Shears našel mrtvega psa Wellingtona. Odločil se je, da stvar razišče do potankosti, kot to počnejo detektivi. Z raziskovanjem primera Wellingtona se mu ob različnih razkritjih odpirajo popolnoma neznani svetovi. Med iskanjem morilca razkriva domače laži in sprejme prvo veliko samostojno odločitev – pobegniti od doma.

Obe delavnici in uprizoritev, ki je plod dela režiserke Mateje Kokol in odlične igre igralcev, sta še kako nagovorili naše učence, saj so drugačnost, njeno sprejemanje, strpnost in nenasilje danes aktualne ter pereče teme, o katerih se je potrebno čim več pogovarjati.

Prepričani smo, da smo z izvedenimi vsebinami, usmerjenimi v udejanjanje ničelne tolerance do nasilja in opolnomočenjem učencev, vsaj nekoliko pripomogli k sooblikovanju skupnosti, v kateri je prijetno živeti.

Tim za pripravo kulturnega dne:

Lidija Jarc, Petra Kvas in Maja Strah

skupinska slika