Krajinski park Goričko je razpisal literarni natečaj na temo Skrivnostni prebivalci Goričkega. Z razpisom literarnega natečaja so povabili osnovnošolce k ustvarjanju kratkih sporočil med živalmi in rastlinami v obliki SMS sporočil. Učenci so lahko izbirali med vrstami, ki živijo ali se hranijo v visokodebelnem sadovnjaku. Uporabiti so morali roko, svinčnik, barvice in veliko domišljije. Izdelke je bilo potrebno oddati do 21. marca 2023.

Ocenjevalna  žirija je zbrala najizvirnejša kratka sporočila v 3 starostnih skupinah (2.–3. razred, 4.–6. razred in 7.–9. razred).

V kategoriji 4.–6. razred je kot najboljše bilo ocenjeno delo Sofie Dreven, učenke 6. b razreda naše šole. Sofia je zelo dobro raziskala živalski in rastlinski svet Goričkega. Vživela se je v lika dveh ptic, velikega skovika in rumenega strnada.  Svoje znanje je spretno združila z likovnimi in literarnimi sposobnostmi in nastal je nagrajen končni izdelek v prleškem narečju.

Mentorica, Mateja Krajnc.