Nacionalni mesec skupnega branja je v mesecu septembru potekal v znamenju branja in gibanja. Tako je bila na septembrskem športnem dnevu pozornost namenjena tudi temu, saj sta branje in gibanje močno povezana. Oba nam namreč nudita sprostitev in užitek, a na začetku vsakomur predstavljata predvsem velik napor.

Ena izmed postaj je tako bila v šolski knjižnici, kjer so učenci iskali knjige o športu ali gibanju v naravi oz. t. i. skriti zaklad športne literature ter med knjižnimi policami v sproščenem vzdušju vedoželjno odkrivali leposlovno in poučno literaturo. Ob tem so spoznali, da gibalne sposobnosti odlično vplivajo na njihove bralne sposobnosti, če pa združijo oboje, lahko izboljšajo tudi svoje šolsko znanje.

Oktobra smo obeležili mesec šolskih knjižnic in pripravili dejavnosti, s katerimi smo pri učencih prav tako spodbujali veselje do branja in ljubezen do knjig. Tako so učenci v jutranjem varstvu vedno imeli na voljo bralni kotiček, kjer so lahko izbirali med poljubnimi knjigami, jih listali, prebirali in tudi pospravljali. Nekaj časa smo namenili »branju« slikovnih kartic, s pomočjo katerih so otroci preko igre prepoznavali skupne besede, nasprotja, rime … Te so bile namenjene predvsem otrokom prvih razredov, saj so se na tak način lahko že seznanjali s prvimi koraki v svet branja, zanimive pa so bile tudi ostalim.  Prav tako pa smo skupaj prebrali nekaj zgodb, nanje poustvarjali ali se o njih pogovarjali. Hkrati pa je med otroki potekalo tudi medgeneracijsko branje, ko so starejši kakšno pravljico prebrali mlajšim.

 

Pri urah knjižnično-informacijskih znanj so učenci poleg spoznavanja knjižnice in iskanja gradiv povezovali knjižnične vsebine z vsakdanjim življenjem. V 3. a in b razredu so prisluhnili pravljici z naslovom Drevo Krištof avtorja Ivana Gantscheva in njeno vsebino povezali s tematiko ekologije ter se tako pogovarjali o ohranjanju dreves in o tem, kaj lahko že zdaj kot otroci prispevajo k njihovi ekološki rabi. Nato so na dano tematiko še sami izdelali jesensko drevo.

 

V 4. razredu pa so učenci v okviru knjižničnih znanj preučevali poučno gradivo, s pomočjo katerega so izdelali plakate na temo poljubno izbrane živali in se tako dodatno poučili o živalih in ugotovili, kakšna je njihova vloga pri skrbi zanje. Tukaj so imeli tudi možnost iskanja podatkov s pomočjo IKT-tehnologije.

V minulem mesecu so z velikim veseljem po koncu pouka prihajale v šolsko knjižnico večkrat tedensko tudi tri petošolke, ki gojijo posebno ljubezen do knjig in vsega, kar je povezano s knjižnico. Ob spoznanju, kako pomemben je red na knjižnih policah, da lahko uporabniki najdejo na pravem mestu iskano knjigo, so izrazile željo po pomoči pri urejanju le-tega.

Z zavedanjem o povezavi med knjigami in branjem naj bo šolska knjižnica za vse učence in učitelje oaza miru, strpnosti in razumevanja med vsemi. Naj bo kotiček, kjer bo vsak našel knjigo ter trenutek zase vso šolsko leto.

Zapisali: Lidija Jarc in Alenka Omulec Divjak