V lanskem šolskem letu (2021/2022) smo na šoli oblikovali tim učiteljev, ki so izkazali željo po mednarodnem sodelovanju. Skupaj so na podlagi predhodno izvedenih analiz pripravili in prijavili projekt z naslovom Mi smo zelena prihodnost. Prijetno smo bili presenečeni in zadovoljni, da smo v prvem razpisnem roku KA 1 od 100-tih točk zbrali kar 92 točk. 

Projekt zasleduje tri glavne cilje:

  1. Povečati delež potovanj na način trajnostne mobilnosti med učenci, njihovimi starši in zaposlenimi. 
  2. Zdrav življenjski slog-spodbuditi gibanje otrok in s tem krepiti njihovo zdravje.
  3. Prispevati k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje in zmanjšanju količine odpadkov v šoli.

Projekt poteka od 22. avgusta 2022 do 21. januarja 2024 (17 mesecev) in vključuje dve skupinski mobilnosti učencev s spremljevalci in dve aktivnosti sledenja na delovnem mestu.  Za izvedbo projekta smo prejeli nepovratna sredstva s strani EU.

V okviru projekta je bil v tem šolskem letu že izveden teden trajnostne mobilnosti. Trenutno potekajo usklajevanja s šolami gostiteljicami. 

Verjamemo, da bodo aktivnosti v projektu pripomogla k večji trajnostni ozaveščenosti učencev kot tudi zaposlenih na šoli v evropskem prostoru.

Zapisala koordinatorica projekta Anita Zelenko.