19.10.2022 je na šoli za učence od 6. do 9. razreda potekal sedaj že skoraj tradicionalni Dan varne rabe interneta. Izvajanju preventivnih dejavnosti na področju varne rabe spleta in elektronskih naprav pripisujemo velik pomen, predvsem zaradi opažanj, da so mladi vedno bolj izpostavljeni negativnim vplivom digitalizacije.

Tako smo na šoli gostili strokovnjake iz t.i. Točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si, ki so v vsakem razredu izvedli po eno delavnico (2 šolski uri), v okviru katerih so z učenci obravnavali predvsem vsebine s področja varovanja zasebnosti in uporabe družabnih omrežij ter spletnega nasilja in ustrahovanja na spletu. Poleg tega pa so učenci s pomočjo naših učiteljev spoznavali tudi vsebine s področja varovanja osebnih podatkov, pretirane rabe elektronskih naprav in njenih posledic, učili so se kritičnega presojanja vsebin, ki jih najdejo na spletu in razmišljali o alternativnih in bolj zdravih načinih preživljanja prostega časa. Vsi učenci so bili na delavnicah zelo aktivni in sodelujoči, kar so izpostavili tudi gostujoči strokovnjaki, na kar smo seveda zelo ponosni.

Zavedamo pa se, da smo na področju preventivnega delovanja lahko uspešni samo v sodelovanju z vami, spoštovani starši,  zato vas vljudno naprošamo, da tudi v domačem okolju skrbite za varno in zdravo uporabo elektronskih naprav in spleta vaših otrok, med drugim tudi z zadostno in zdravo mero nadzora ter časovno omejitvijo uporabe le-teh.

V razmislek pa vam priporočamo branje prispevkov in smernic na spodnjih spletnih povezavah:

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni/povzetki-za-star%C5%A1e

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/splet-zgibanka-logout.pdf?sfvrsn=cdba3436_2

https://www.logout.org/sl/za-druzine/druzinski-nacrt-uporabe-zaslonov/

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/uporaba-zaslonov_smernice_za-splet_strani-zaporedno_kon%C4%8Dna.pdf?sfvrsn=dfb83436_2

https://safe.si/starsi