Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo kot šola prejeli dopis s strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v katerem nas obveščajo, da bodo prevzeli vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo nemoteno izvajanje šolskih prevozov šoloobveznih otrok v celotnem šolskem letu 2022/2023.

Dopis

S prijaznimi pozdravi.

Ravnatelj Marko Kraner