Spoštovani straši oz. skrbniki in drage učenke ter učenci!

Kot ste bili s strani razrednikov že obveščeni, je ena od prednostnih nalog naše šole v tem šolskem letu Trajnostna mobilnost. Skozi celo šolsko leto učence pri različnih predmetih spodbujamo k mobilnosti na trajnostni način. V tem šolskem letu smo v sodelovanju z občino in svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu uspeli urediti tudi kolesarnico ob šoli.  V obdobju od 16. do 20. maja 2022 bomo izvedli aktivnost za trajnostno mobilnost – Gremo peš, ki bo vključila učence od 1. do 9. razreda.

Aktivnost za promocijo trajnostne mobilnosti – Gremo peš bomo izvedli tako kot ob preteklih izvedbah. Avtobusi bodo učence zjutraj odložili na glavni avtobusni postaji pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Tam jih bodo pričakali učitelji in člani sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu in jih pospremili do šole. Vozni red avtobusov ostaja enak. Odvoz učencev domov ostaja pri šoli.

Razredniki bodo vsak dan od ponedeljka, 16. 5. 2022 do petka, 20. 5. 2022, beležili število učencev, ki bodo prišli v šolo na trajnostni način. Beleži se število učencev in ne po imenu ali priimku.  ob preteklih izvedbah smo število trajnostnih prihodov močno povečali in prav tako verjamemo, da nam bo to uspelo tudi ob tej izvedbi.

Starše, ki svoje otroke vozite v šolo, prosimo, da v času izvajanja aktivnosti Gremo peš ne pripeljete otroka do šole, ampak parkirate na okoliških parkiriščih in del poti opravite peš. Tudi ta kombiniran način se šteje kot trajnostni prihod v šolo.

Učence, ki že imajo kolesarski izpit, pa spodbujamo, da se v šolo pripeljejo s kolesom. Ne pozabite na čeado. Za prihod v šolo lahko uporabite tudi rolerje, skiro ali rolko.

Ker smo odrasli vzgled našim otrokom, se zaposleni na šoli pridružujemo aktivnostim trajnostne mobilnosti Gremo peš. Hkrati pa apeliramo tudi na vas starše, da spodbujate svoje otroke k trajnostnemu prihodu v šolo.

Koordinatorja projekta: Jurij Marhold in Anita Zelenko