Spoštovani starši oz. skrbniki!

Obveščeni smo bili, da je bil v oddelku 4. b in 6. a potrjen primer okužbe s SARS-Co-V-2. Teh okužb je v oddelku 4. b in 6. a na današnji dan 30%. Zaradi navedenega razloga za oddelek 4. b in 6. a prehajamo k izvajanju pouka na daljavo.

Zdravi učenci se k pouku v prostore šole vrnejo v sredo, 9. 2. 2022.

Navodila in vsebine za posamezne predmete učenci najdejo v spletni učilnici, kjer bodo objavljena v četrtek, 3. 2. 2022, do desete ure. Povezavo najdete tukaj: Arnes Učilnice: Vsi predmeti. Za tehnično pomoč se obrnite na e-naslov: delonadaljavo@os-svjurij.si.

Za ves čas karantene starši spremljate zdravstveno stanje otroka in se v primeru težav obrnite na vašega osebnega zdravnika.

Zapisala pomočnica ravnatelja Anita Zelenko.