Osnovna šola in vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici sta se v šolskem letu 2020/2021 pridružila projektu Varno in spodbudno učno okolje (VSUO), ki ga izvajata tudi v šolskem letu 2021/2022. Projekt poteka tri leta pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Vsi strokovni delavci, otroci in učenci smo v preteklem šolskem letu opravili številne aktivnosti, poglobili zavedanje o pomenu dobre klime, počutja, učne zavzetosti; izpopolnili smo čustveno in vedenjsko pismenost; krepili veščine za zmanjševanje vedenjskih težav, neželenega vedenja in vodenja skupine otrok in učencev za dobro vključenost.

Po opravljenih aktivnostih smo skupaj načrtovali in oblikovali strategijo VSUO za šolo in vrtec. Na podlagi strategije se bodo aktivnosti in ostale dejavnosti VSUO na šoli in v vrtcu sistematično izvajale tekom šolskega leta.

Tim VSUO