Spoštovani starši oz. skrbniki!

Posredujemo vam informacije s strani NJIZ.

NIJZ je obvestil osnovne šole, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik.

Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

Ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v
karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev
Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za
nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.