Učenci 9. razreda so zadnji mesec pri pouku geografije spoznavali prebivalstveno podobo Slovenije. Znanje so pridobivali na konkretnem primeru skozi dodeljeno občino v računalniški učilnici s pomočjo spletne strani Statističnega urada republike Slovenije.  Krona celotnega dela je zaključno poročilo (6-7 strani), ki so si ga med seboj vrednotili in zanj prejeli tudi oceno. Vsi učenci v razredu so pozdravili takšen način dela in si še zaželeli takšnega načina dela. Utrinke iz računalniške učilnice si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Učiteljica: Anita Zelenko, prof.