Znak kakovosti je konkretno priznanje učiteljem in šolam za kakovost aktivnosti eTwinning. Učence spodbuja k nadaljnjemu sodelovanju v aktivnostih eTwinning in konkretno prispeva k prepoznavanju njihovega truda, saj tudi učenci prejmejo poseben znak kakovosti, potem ko njihov učitelj prejme nacionalni znak kakovosti. Gre za javno priznanje šoli za njeno predanost kakovosti in odprtosti za sodelovanje na evropski ravni.

Nacionalni znak kakovosti je bil podeljen za projekt Natural Steps/Doğal Basamaklar in projekt Global Tour Bus.

Projekt Natural Steps je učence spodbudil k raziskovanju vpliva človeka na podnebne spremembe in pomena naravnih virov. Iz spletne učilnice je razvidna zelo dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Usklajeno delo vseh sodelujočih bistveno prispeva k doseganju izmenjave na daljavo. Projekt odlikuje dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča dober vpogled v potek projektnih aktivnosti. Uporabljena IKT orodja so primerna za ciljno skupino učencev.  Projektni tim ustrezno naslovi tudi temo varne rabe spleta. Ob svetovnem dnevu varne rabe interneta je bila izdelana infografika o varni rabi interneta in je bila deljena s sodelujočimi učenci. Zelo dobro je bila opravljena evalvacija projektnih aktivnosti na ravni projekta, evalvacijo spremlja tudi krajša analiza. V projektu je sodelovalo 38 držav. Iz OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici so sodelovali učenci 8. razreda.

Projekt Global Tour Bus je naslovil temo kulturne dediščine in vključene učencem omogočil krepitev socialnih, medkulturnih ter digitalnih kompetenc.
Iz spletne učilnice je razvidna zelo dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Usklajeno delo vseh sodelujočih bistveno prispeva k doseganju izmenjave na daljavo. Projekt odlikuje zelo dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča zelo dober vpogled v potek projektnih aktivnosti. Uporabljena IKT orodja so primerna za ciljno učencev. Projektni tim ustrezno naslovi tudi temo varne rabe spleta. V projektu je sodelovalo 9 učiteljev iz 7 držav. Iz OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici so sodelovali učenci 7. razreda.

Zapisala mentorica projektov na šoli Anita Zelenko

Znak kakovosti-Natural Steps

Znak kakovosti-Global Tour Bus