Zala Fras, učenka 8. razreda, je na državnem tekmovanju iz slovenščine osvojila zlato Cankarjevo priznanje.

Na tekmovanju, ki je letos potekalo v soboto, 22. maja 2021, malo drugače, in sicer na daljavo, je napisala razlagalni spis, ki je bil ovrednoten z 42 točkami od možnih 50-ih. S tem je izkazala svoje bralne zmožnosti in zmožnosti pisanja besedila ob branju kratkih zgodb Kako dolg je čas, avtorja Mateta Dolenca.

Zala je tekmovala v skupini 834 osmošolcev iz celotne Slovenije in njen uspeh je še toliko večji, saj je med vsemi tekmovalci osmošolci iz pomurske regije edina osvojila zlato priznanje.

Iskrene čestitke!

Mentorica: Lidija Jarc