Spoštovani straši oz. skrbniki, učenke in učenci!

Obveščamo vas, da se bodo v šolskem letu 2021/2022 na šoli izvajali v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju naslednji neobvezni izbirni predmeti: ANGLEŠČINA, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT IN UMETNOST.

V 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

 • ANGLEŠČINA I
 • ANGLEŠČINA II
 • ANGLEŠČINA III
 • IZBRANI ŠPORT ODBOJKA
 • LIKOVNO SNOVANJE I
 • LIKOVNO SNOVANJE II
 • LIKOVNO SNOVANJE III
 • OBDELAVA GRADIV: LES
 • ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 • POSKUSI V KEMIJI 8
 • POSKUSI V KEMIJI 9
 • RAČUNALNIŠTVO-MULTIMEDIJA
 • RASTLINE IN ČLOVEK
 • ŠAHOVSKE OSNOVE
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE
 • VEZENJE – Slikarski, marjetični in gob vbodi

Neobveznih izbirnih predmetov v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju v šolskem letu 2021/2022 na šoli ne bomo izvajali, zaradi premajhnega števila prijav.

 

Ravnatelj: Marko Kraner, prof.