Za nami je teden uspešnega izvajanja aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti – Gremo peš. Učenci in tudi zaposleni so v tem tednu prihajali v šolo oz. na delovno mesto na trajnostni način (peš, s kolesi, rolko, skiroji, kombiniran način). Kombiniran način prihoda v šolo smo omogočili učencem vozačem, saj jih je  šolski avtobus odložil na glavni avtobusni postaji pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Del poti do šole so učenci opravili peš ob spremstvu učiteljev. Varno prečkanje regionalne ceste so jim omogočili prostovoljci iz Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. K umirjanju prometa skozi naselje je skrbela policija. Za izkazano pomoč pri varovanju naših učencev, se jim iskreno zahvaljujemo.

Glede na način prihoda v šolo so učenci od razrednikov vsak dan beleženja načina prihoda v šolo prejeli igralno karto, ki jo bodo uporabili pri igranju namizne igre. Število trajnostnih prihodov v šolo so učenci ali razrednik označili na razrednem plakatu. V okviru pouka in razrednih ur so se izvajale vsebine trajnostne mobilnosti.

Razredniki so dnevno poročali o številu trajnostnih prihodov v šolo koordinatorju Juriju Marholdu, ki je podatke vnesel v skupno preglednico in rezultat označil na šolskem transparentu.

Po izvedeni aktivnosti Gremo peš, ugotavljamo sledeče:

  • Pred izvajanjem aktivnosti Gremo peš je v šolo na trajnostni način prihajalo 32,5 % učencev;
  • Z izvajanjem aktivnosti Gremo peš se je število trajnostnih prihodov v šolo skokoviti povečalo. Največ učencev je na trajnostni način prišlo v petek, 16. 4. 2021 kar 98,9 %;
  • V ponedeljek in torek je število trajnostnih prihodov nekoliko upadlo, zaradi padavin, ki so v ponedeljek trajale ves dan;
  • Število prihodov na trajnosti način se je v tednu izvajanja aktivnosti Gremo peš povečalo za 59 %;
  • Večina učencev je izrazila pozitivno mnenje in navdušenje nad trajnostnimi načini prihoda v šolo. Zanimiv jim je bil tudi kombiniran način prihoda v šolo (avtobus-peš). Izrazili so željo, da bi takšen način ponovili večkrat v šolskem letu.
  • Precej učencev je v šolo prišlo s kolesi (30-40 učencev na dan). Kar izraža potrebo po urejeni kolesarnici ob šoli.

V skladu z doseženim povečanjem deleža trajnostnih prihodov v šolo smo kokoški Rozi (logotip projekta) prilepili zlato medaljo.

Staršem se zahvaljujemo, da so množično podprli prednostno nalogo šole Trajnostna mobilnost. Na ta način ste nam izkazali zaupanje in podporo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Kljub temu, da se je aktivnost Gremo peš s torkom, 20. 4. 2021, zaključila, vabimo vse, tako učence, starše kot zaposlen, da kakšen dan v tednu uporabite trajnostni način prihoda v šolo. Z majhnim dejanjem boste naredili korist za svoje zdrave in naravo.

Koordinatorja Jurij Marhold, prof. in Anita Zelenko, prof.