Spoštovani starši oz. skrbniki, drage učenke in učenci!

V času od srede, 14. aprila do torka, 20. 4. 2021, izvajamo na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici aktivnost za promocijo trajnostne mobilnosti  – Gremo peš.

Namen aktivnosti je promocija in spodbujanje trajnostne mobilnosti med učenci, starši in učitelji. Kar pomeni, da se v šolo in iz nje odpravijo na način trajnostne mobilnosti – peš, s kolesom, skirojem, rolko, javnimi prevoznimi sredstvi, ali, če zaradi varnosti ne gre drugače, s skupno vožnjo z avtomobilom  ali tako imenovanim kombiniranim potovanjem.

Z aktivnostjo Gremo peš želimo doseči naslednje cilje:

  • prispevati k boljši ozaveščenosti otrok, staršev in učiteljev o pomenu trajnostne mobilnosti;
  • povečati prihode otrok v šolo na trajnostni način za 7 % glede na izhodiščno vrednost;
  • spodbuditi gibanje otrok in s tem krepiti njihovo zdravje;
  • spodbujati prometno varnost vseh udeležencev prometa;
  • zmanjšati motorizirani promet v okolici šole;
  • povečati delež potovanj an način trajnostne mobilnosti;
  • prispevati k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

V ta namen in dosego ciljev šolski avtobus odloži učence v tem obdobju na glavni avtobusni postaji pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Odzivi učencev so zelo pozitivni. Precej učencev prihaja v šolo tudi peš. Nekateri premagajo razdaljo peš, ki je daljša od 2 km. Številni učenci prihajajo v šolo s svojimi kolesi. V četrtek smo pri šoli zabeležili kar 30 koles. Ta podatek nas ponovno vabi k razmisleku o realizaciji šolske kolesarnice.

V torek, 13. 4. 2021, so razredniki ugotavljali začetno stanje in ugotovili, da v šolo prihaja na trajnostni način 32 % učencev. Po prvem dnevu izvajanja aktivnosti se je prihodov učencev na trajnostni način povečal na 94 % in v četrtek na 95 %.

Staršem oz. skrbnikom, učencem in učenkam pa tudi vsem zaposlenim, ki so s svojim vzgledom podprli promocijo trajnostne mobilnosti, se za zelo pozitiven in številčni odziv lepo zahvaljujemo. Spodbujamo jih, da se tako pozitivno in številčno odzovejo na projekt tudi v naslednjem tednu. Seveda pa ves čas upoštevajte prometne predpise in skrbite za varnost v prometu. Uporabljajte svetla oblačila, da boste bolj vidni v prometu. Kolesarji ne pozabite na kolesarsko čelado in izpravna kolesa.

 

Koordinatorja projekta Jurij Marhold in Anita Zelenko