Spoštovani straši oz. skrbniki in drage učenke ter učenci!

Kot ste bili s strani razrednikov že obveščeni, je ena od prednostnih nalog naše šole v tem šolskem letu Trajnostna mobilnost. Skozi celo šolsko leto učence pri različnih predmetih spodbujamo k mobilnosti na trajnostni način. V obdobju od 14. do 20. aprila 2021 pa bomo izvedli aktivnost za trajnostno mobilnost – Gremo peš, ki bo vključila učence od 1. do 9. razreda.

Aktivnost za promocijo trajnostne mobilnosti – Gremo peš bomo izvedli tako, da bodo avtobusi zjutraj učence odložili na glavni avtobusni postaji pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Tam jih bodo pričakali učitelji in člani sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu in jih pospremili do šole. Vozni red avtobusov ostaja enak. Odvoz učencev domov ostaja pri šoli.

Razredniki bodo vsak dan od srede, 14. 4. 2021 do torka, 20. 4. 2021, beležili število učencev, ki bodo prišli v šolo na trajnostni način. Beleži se število učencev in ne po imenu ali priimku.  Dan pred izvedbo aktivnosti bodo razredniki preverili, koliko učencev že prihaja na trajnostni način v šolo. Skupni cilj je povečati število trajnostnih prihodov v šolo za vsaj 7%.

Učenci bodo v ponedeljek ali torek pred izvedbo aktivnosti dobili knjižice Moj dnevnik aktivnosti Gremo peš. Vanj bodo za vsaki dan beležili način prihoda v šolo. Po izvedeni aktivnosti bodo razredniki iz dnevnika iztrgali sredinsko anketo, le te bodo zbrali, jih predali koordinatorju projekta (Jurij Marhold, Anita Zelenko), ki jih bo posredoval Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ankete so anonimne.

Starše, ki svoje otroke vozite v šolo, prosimo, da v času izvajanja aktivnosti Gremo peš ne pripeljete otroka do šole, ampak parkirate na okoliških parkiriščih in del poti opravite peš. Tudi ta kombiniran način se šteje kot trajnostni prihod v šolo.

Učence, ki že imajo kolesarski izpit, pa spodbujamo, da se v šolo pripeljejo s kolesom. Za prihod v šolo lahko uporabite tudi rolerje, skiro ali rolko.

Ker smo odrasli vzgled našim otrokom, se zaposleni na šoli pridružujemo aktivnostim trajnostne mobilnosti Gremo peš. Hkrati pa apeliramo tudi na vas starše, da spodbujate svoje otroke k trajnostnemu prihodu v šolo.

Koordinatorja projekta: Jurij Marhold in Anita Zelenko