Dragi starši oz. skrbniki!

Na podlagi odloka Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno izobraževalnih zavodih in okrožnice MIZŠ vas obveščamo, da se v času od  1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Pouk v tem času poteka na daljavo. V šolah bomo organizirali le nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda.   Nujno varstvo se organizira le za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morate starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec)  predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Obrazec potrdila najdete tukaj.

Šola za učence, ki se izobražujejo na daljavo, in ki so v skladu s kriteriji upravičeni do brezplačnega toplega obroka ter ga potrebujejo, organizira topli obrok.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji: Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

 Prijave na nujno varstvo in/ali na topli obrok ter potrdila delodajalca morate starši poslali na mail:

info@os-svjurij.si do srede, 31. 3. 2021 do 10. ure. Prijava naj vsebuje ime in priimek učenca, oddelek in potrebne dni in ure nujnega varstva ter morebitne posebnosti.

Na podlagi prejetih prijav bomo v skladu z okrožnico organizirali nujno varstvo ter ostale potrebne aktivnosti (prehrana,…).

Navodila glede pouka na daljavo bodo učenci in starši prejeli od razrednikov in ostalih učiteljev, delo bo  potekalo podobno kot v preteklem času šolanja na daljavo. Enotni komunikacijski kanal so arnesove spletne učilnice v katere dostopata preko spletne strani šole.

V upanju, da gre samo za kratkotrajno zaprtje in da bomo kmalu nazaj v šolah in vrtcih, vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujemo za razumevanje! S skupnimi močmi in zaupanjem nam bo uspelo.

S spoštovanjem,

MARKO KRANER, ravnatelj OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici z enoto vrtca Sonček