Ob zaprtju šol v mesecu oktobru se je šolska knjižnica preselila na šolsko spletno stran, kjer je med drugim v zavihku Knjižnica učencem in učenkam na voljo širok nabor e-knjig. Tako ves čas pouka na daljavo nemoteno poteka poročanje za bralno značko za učence od 6. do 9. razreda.

Nekateri učenci so si knjige izposodili v knjižnici še pred zaprtjem šol, nekateri berejo knjige, ki jih najdejo na domačih knjižnih policah in so primerne njihovi starosti, veliko pa je takšnih, ki berejo knjige v e-obliki, ki jih najdejo v šolski e-knjižnici.

Zapise o prebranih knjigah večina učencev pošlje knjižničarki v obliki Wordovega dokumenta na elektronski naslov šolske knjižnice knjiznica@os-svjurij.si, nekateri pa s knjižničarko opravijo pogovor o prebrani knjigi preko videokonferenčnega sistema Zoom. Zadnje književno delo, ki ga preberejo, je pesniška zbirka, iz katere se naučijo deklamirati eno pesem. Deklamacijo in krajši pogovor o pesniški zbirki prav tako opravijo preko Zooma po predhodnem dogovoru s knjižničarko.

Veliko učencev je čas, ki ga preživljajo doma, namenila branju knjig in do konca januarja je trinajst učencev že končalo bralno značko na daljavo. Glede na primerjavo s preteklimi leti do konca 1. ocenjevalnega obdobja ni še nikoli tako hitro toliko učencev zaključilo s poročanjem.

Naj bo ta podatek spodbuda k branju in poročanju tudi ostalim učencem in učenkam, ki sodelujete pri bralni znački in vam manjka samo še malo do uresničitve cilja, ki ste si ga zastavili na začetku šolskega leta.

 

Zapisala: Lidija Jarc, knjižničarka