Nagovor ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simone Kustec:

Teden pisanja z roko, ki traja od 18. 1. do 22. 1. 2021, je vseslovenska akcija, ki ozavešča o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Društvo Radi pišemo z roko jo organizira z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Njen namen je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen razvoja individualnosti, vplivati na razvoj fine motorike pri mlajših in starejših ter izraziti spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko bolj osebno.

Če bomo pisali z roko, bomo ohranili finomotorično spretnost, ki je pomembna za mlajše in starejše generacije. Sami se bomo odločali, kdaj bomo pisali s pomočjo računalniške tipkovnice in kdaj z roko. Dobro je ohraniti možnost izbire.

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2021 je ‘Pišem pismo prijatelju’.  Besedo ‘prijatelj’ razumemo v širšem pomenu besede. To je lahko sošolec, mama, oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed ipd.

V šoli ga bomo obeležili tako, da bodo učitelji pri predmetih, kjer jim to trenutna snov omogoča, pisanje pisma vključili v učno snov.

Ostali učenci ste vabljeni, da z roko, najbolje z nalivnim peresom, napišete pismo prijatelju in mu ga pošljete. Zelo bomo veseli, če boste pismo prej fotografirali in ga poslali na naslov Jurij.Marhold@guest.arnes.si, saj nameravamo po povratku v šolo pripraviti razstavo napisanih pisem.

Če nimate ideje, komu bi pisali, lahko pošljete pismo spodbude zaposlenim na COVID- oddelkih v bolnišnicah in oskrbovancem Domov starejših občanov. Tudi v zdravstvenih domovih jih bodo veseli.

Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2021 so:

  • Erik Brecelj, kirurg in aktivist,
  • Urša Menart, režiserka in scenaristka,
  • Tadej Pogačar, kolesarski šampion.