Projekt Kulturna šola se na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, skupaj z vrtcem Sonček, izvaja že 5 let.

V šolskem letu 2019/2020 je šola znova kandidirala na javnem pozivu JSKD Republike Slovenije. Razpis je bil objavljen 2. marca 2020, rok za oddajo vlog pa je bil 25. maja 2020. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog nas je 15. junija 2020 obvestila, da izpolnjujemo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, zato nam je za obdobje 2020─2024 dosedanji naziv podaljšala.

Kulturna šola je naziv, ki ga JSKD Republike Slovenije podeljuje osnovnim šolam, ki izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih. Naša šola ga izkazuje na področju plesa, glasbe, gledališča, literature, folklorne ter likovne dejavnosti v sklopu interesnih dejavnosti, kamor se vključuje večje število učencev in učiteljev. To dodatno dokazuje s prirejanjem kulturnih dogodkov, ki so namenjeni učencem, njihovim staršem ter širši lokalni javnosti, obenem pa s sodelovanjem šolskih skupin na revijah, srečanjih, festivalih ter tekmovanjih na različnih področjih kulture. Vse navedeno je dokaz, da imajo naši učenci in učenke skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje priložnosti za razvijanje svojih talentov na področju kulturno-umetnostne vzgoje, saj pri njih spodbujamo ustvarjalnost in delujemo v smeri, da se lahko izražajo s pomočjo različnih umetniških sredstev, kot so ples, glasba, likovna umetnost, gledališka igra in literarna dejavnost, ter pri tem poglabljajo znanje in vrednotenje snovi, ki jih spoznavajo v okviru pouka.

Državno priznanje, ki ga je šola prejela s strani JSKD Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, nam daje zagon, moč in pogum za nove podvige ob zavedanju, da so uspehi in dosežki dosegljivi le s skupnimi močmi in kakovostnim delom.

Lidija Jarc, koordinatorka projekta Kulturna šola na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici