Spoštovani straši oz. skrbniki in dragi učenci!

Obveščamo vas, da je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi Vlada RS 30. oktobra 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja  prenosa okužb s SARS-CoV-19, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

Učence, ki še niso opravili vseh svojih obveznosti iz tedna učenja na daljavo od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, pozivamo, da le te opravijo čim prej. Da boste zadovoljni s svojim znanjem, učno snov ponavljajte in utrjujte.

O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v času od 9. novembra 2020 dalje vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času preko spletne strani šole.

 

S spoštovanjem in vse dobro,

 

v. d ravnatelja Marko Kraner, mag. manag., prof.