Starši imate pravico in dolžnost da spremljate vzgojno-izobraževalni napredek vašega otroka. Redno sodelovanje staršev s šole pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem napredovanju, reševanju učnih, vedenjskih in drugih težav. Ta cilj dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja (roditeljski sestanki individualne pogovorne ure, pogovorne ure …).

V torek, 13. oktobra 2020, bodo potekal pogovorne ure med 15. in 17. uro. Z učitelji lahko vstopite v kontakt preko e-pošte. Če želite osebno vzpostaviti stik z učiteljem, uro svojega prihoda najavite na učiteljev e-naslov.

Ob vstopu v šolo si razkužite roke in nosite zaščitno masko. V seznam zunanjih obiskovalcev se ne vpisujete, ker vaš prihod zabeleži učitelj s katerim ste dogovorjeni.