Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo na podlagi prijav učencev na izbirne predmete oblikovali skupine za naslednje šolsko leto.

Neobvezni izbirni predmeti se v 3. VIO, zaradi premajhnega števila prijav, ne bodo izvajali. Podrobnosti se nahajajo tukaj.

Neobvezni izbirni predmeti se v 2. VIO bodo izvajali. Podrobnosti se nahajajo tukaj.

V 3. VIO bomo izvajali 15 obveznih izbirnih predmetov. Podrobnosti se nahajajo tukaj.

 

S prijaznimi pozdravi!