Spoštovani starši oz. skrbniki in učenci!

 

Počasi se bodo stvari postavile na svoje mesto in tudi v šoli bo tako kot je bilo pred 16.marcem 2020.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se prične pouk v prostorih šole za učence 4. in 5. razreda. V sredo, 3. 6. 2020, pa tudi za učence od 6. do 8. razreda.

Od ponedeljke, 1. 6. 2020, ponovno veljajo urniki, ki so bili do 16. marca 2020. V učilnicah se ne menjujejo učenci ampak učitelji. Razpored razredov po učilnicah se nahaja tukaj.

Šolska malica bo potekala v treh skupinah, kosilo pa v dveh skupinah. Razporeditev pouka in načrt šolske prehrane je prilagojen priporočilom NIJZ.

Od 1. junija 2020 se ponovno začne izvajati dodatna strokovna pomoč po urniku, ki veljal do 16. marca 2020.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje poteka, kot je potekalo do 16. marca 2020.

Od 1. junija 2020 potekajo avtobusni privozi in odvozi kot so potekali do 16. marca 2020. Izvajal se bo prvi odvoz ob 12.30 in drugi odvoz ob 14.10. Priporočilo NIJZ, da učenci hodijo v peš ali s kolesom, če imajo kolesarki izpit, še vedno velja.

 

Na šoli veljajo novi protokoli, ki se jih bo potrebno držati in bodo o njih obveščeni otroci prvo šolsko uro s strani razrednikov. Učenci se bodo ves čas pouka zadrževali v svojih razredih. Na hodnikih, jedilnici in vseh skupnih prostorih učenci upoštevajo varnostno razdaljo (1,5 m). Poudarjala se bo osebna higiena, ki jo moramo vsi ponotranjiti.

Vstop v šolo bo izključno pri glavnem vhodu. Pri vhodu in izhodu iz šole si otrok razkuži roke.

 

Vemo, da so priporočila nekaj novega za vse učence, a z optimizmom, razumevanjem in fleksibilnostjo se lahko vsi zelo hitro prilagodimo novo nastali situaciji. Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Dejstvo pa je, da je uspeh pogojen z delom in sodelovanjem vseh. Prepričani smo, da nam bo uspelo.

Vodstvo OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

PRILOGE:

Razporeditev pouka od 1. 6. 2020

Razporeditev po učilnicah, 1. 6. 2020

Načrt šolske prehrane, 1. 6. 2020