Dragi devetošolci in spoštovani starši oz. skrbniki!

V ponedeljek, 25. maja 2020, se v šolsko zgradbo vračate vi, dragi učenci 9. razreda. Vse je pripravljeno za vaš ponovni prihod v tem šolskem letu. Seveda bo potrebno spoštovati priporočila NIJZ in sprejete protokole.

Za lažji začetek objavljamo nekaj povzetkov:

 • priporočilo NIJZ je, da učenci prihajajo peš oz. s kolesom, če imajo izpit za kolo,
 • jutranji privozi avtobusov so enaki, kot so bili pred 16. marcem 2020,
 • po prihodu v šolo učenec počaka na začetek pouka v učilnici za mizo, kjer je njegovo ime,
 • avtobusni odvoz je samo en, in sicer ob 14.10,
 • pred šolo so črte, ki določajo varno razdaljo,
 • učenci 9. razreda vstopajo v šolsko zgradbo skozi glavni vhod,
 • pri vstopu v šolo in iz nje si učenci in delavci razkužijo roke,
 • upoštevajte varnostno razdaljo, ki je označena s črtami,
 • zaščitne maske so obvezne pri vožnji z avtobusom in pri gibanju po šoli,
 • v razredu pri upoštevanju varnostne razdalje (1,5 m) si lahko učenci zaščitne maske snamejo,
 • v učilnicah so šolske mize razmaknjene na priporočeno razdaljo (1,5 m),
 • ves čas pouka so učenci v istem razredu in upoštevajo pripravljen sedežni red,
 • v odmoru gredo posamezno na stranišče,
 • ob dnevih, ko imajo na urniku telovadbo, pridejo v šolo v športni obutvi in opremi,
 • malica in kosilo poteka v šolski jedilnici, pri tem upoštevajo talne oznake,
 • učenci, ki končajo s šolskimi obveznostmi, takoj zapustijo šolo,
 • v primeru, da otrok zboli in se pojavi sum na okužbo Covid-19, o tem potrebno nemudoma obvestiti razrednika.

 

Glede na priporočila NIJZ in št. učencev 9. razreda, ki ponovno vstopajo v šolo, ostajajo učenci v dveh razredih (9. a in 9. b) in treh skupinah pri slovenščini in matematiki. Urniki se nahajajo v prilogi (glej spodaj).

Šolska malica za učence 9. razreda je ob 10.15. Učenci, ki imate naročeno kosilo in s poukom končate po peti uri, gredo na kosilo ob 12.10. Za vas so mize posebej označene (9. razred).

 

Veselimo se vašega prihoda, dragi devetošolci v šolo in smo na to pripravljeni. Prosimo, da upoštevate vsa priporočila in navodila, saj je v našem skupnem interesu, da ostanemo vsi zdravi.

 

Se vidimo v ponedeljek.

 

PRILOGA:

URNIK 9.A od 25. 5. 2020

URNIK 9.B od 25. 5. 2020