Obveščamo vas, da se s ponedeljkom, 18. 5. 2020, pričenja pouk za učence prve triade. Ker še vedno velja odredba vlade o razglasitvi epidemije z dne 12. 3. 2020 bo Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici prilagodila izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 v osnovni šoli, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Ta veljajo za učence prve triade, devetošolce ter za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težje dosegajo standarde znanja in se bodo vrnili v šolo.

Dokument NIJZ vsebuje mnogo priporočil, zaradi katerih bo organizacija vzgojno-izobraževalnega dela zelo zahtevna. Zato vas iskreno prosimo, da nam z upoštevanjem navodil in sprotnim sodelovanjem pomagate, da bomo lahko ustrezno, predvsem pa z zdravstvenega vidika varno tako za učence kot zaposlene, izpeljali zastavljen program.

Spoštovani straši, na povezavi vam pošiljamo sprejete protokole ravnanj vseh udeležencev šole v času posebnih razmer (COVID19).

Predpogoj za vrnitev učencev v šolo je, da so zdravi. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO. Z njo starši potrdite, da je otrok zdrav.

Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omenitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo. Seveda pa bo potrebna vaša podpora doma, spoštovani straši.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvajata v enakem terminskem razporedu kot v običajnih okoliščinah.

NIJZ priporoča, da prihajajo učenci v šolo predvsem peš. Zjutraj bo organiziran šolski prevoz po ustaljenem urniku. Popoldanski odvoz bo organiziran samo ob 14.10. Na avtobusu je nošenje maske tudi za otroke obvezno.

Vstop v šolo bo dovoljen izključno otrokom in zaposlenim.

Pred vhodom v šolo vas prosimo, da dosledno upoštevate priporočeno razdaljo 1,5 m. Učitelj bo za tem otroke pospremil do razredov.

Učenci 1., 2. in 3. razreda v šoli ne potrebujejo mask. Vsi ostali pa bomo v stavbi v maskah. Ob vstopu si bodo učenci umili roke in higienski vidik bo skrbno upoštevana skozi celoten potek dela v šoli. V razredu bo določen sedežni red.

Ob odhodu otroka boste spet prišli le do vhoda v šolo in ob ustreznih oznakah počakali, da vam učitelj otroka pripelje.

Vstop v šolo v času izvajanja pouka je zunanjim osebam dovoljen le ob predhodnem dogovoru.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ. V jedilnici bodo točno določene oznake, kje lahko otrok sedi in zaužije kosilo ali malico. Po končanem obroku, bo čistilka razkužila prostor in tako omogočila nadaljnjo uporabo prostora po smernicah NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, zato v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, ne pozabite na odjavo prehrane.

Splošne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18. 5. 2020 dalje.

Ker sta po priporočilih NIJZ higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi, bomo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa veliko pozornost namenjali ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil.

Ker povečana fizična razdalja med ljudmi po mnenju NIJZ zmanjšuje možnost okužbe, bo izvedba obveznega in razširjenega programa potekala v skupinah v katerih bo možno zagotoviti medsebojno razdaljo 1,5 m. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci, vendar pa verjetno vsi vemo, da kljub navodilom, usmerjanju in sprotnemu opozarjanju pri starostni skupini učencev prve triade ne bomo mogli ves čas dosledno preprečevati nenamernih spontanih ali naključnih hipnih oz. kratkotrajnih stikov.

Učenci prinesejo prvi dan v šolo vse šolske potrebščine, nato jih bodo puščali v šoli. Menjavanje in posojanje potrebščin ne bo mogoče. Prav tako naj imajo s sabo vodo (bidon) ter jopico, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili.

Vsa podrobna navodila o prilagojenem hišnem redu in vseh higienskih ukrepih bodo učenci izvedeli v šoli in jih bomo tudi objavili na spletni strani šole.

Šola v naravi se  tem šolskem letu ne bo izvajala. Kolesarski izpit bodo imeli petošolci možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zelo nam boste pomagali, če boste svoje otroke ponovno opozorili na pomembnost upoštevanja vseh higienskih ukrepov. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Pogovorite se z otroki o ponovnem odprtju šol in jim predstavite tudi vse pozitivne vidike. NIJZ svetuje, da so tako učenci kot tudi vi seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Vsa navodila bodo redno, kot do sedaj, objavljena na spletni strani šole.

Pojav koronavirusa med nami nas je potisnil v različne življenjske situacije in stiske. Spremembam se mora prilagoditi tudi šolski sistem. Do sedaj nam je skupaj z vami, spoštovani starši, vašo podporo, uspelo. Hvala vam za zaupanje, sodelovanje in razumevanje. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi zmogli tudi izziv, ki je pred nami.

V ponedeljek, 18. maja 2020, bomo poskušali vzpostaviti povsem nov model poučevanja. Vsi zaposleni se bomo zelo potrudili, da bomo vašim otrokom zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmerah mogoče. Ob vsem tem pa ne bomo pozabili, da je šola vzgojno-izobraževalna ustanova in bomo iskali različne možnosti za uspešno uresničevanje pričakovanj pedagoške stroke.

V času karantene smo se vsi nekaj naučili. Uspeh je pogojen z delom in sodelovanjem vseh.  S skupnimi močmi nam bo uspelo.

Vodstvo OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

PRILOGA: Sprejeti protokoli