Drage učenke, učenci in spoštovani starši oz. skrbniki!

Obveščamo vas, da je predvideno postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Predvideva se izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v prostorih šole od ponedeljka, 18. maja 2020, za učence 1.,2. in 3. razreda, od ponedeljka, 25. maja 2020, pa tudi za učence 9. razreda.

Izredno pomembno je, da se v šolo vračajo le ZDRAVI UČENCI. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano Izjavo o ponovnem vstopu v šolo ( v nadaljevanju izjava), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Obrazec se nahaja v prilogi (spodaj), Natisnite jo in  izpolnjeno pošljite razredniku po e-pošti do četrtka, 14. 5. 2020. Izjavo lahko od srede, 13. 5. 2020, zjutraj dvignete tudi pred šolo.

V tem tednu vas bodo kontaktirali razredniki in zaprosili za sledeče podatke:

  • se bo otrok udeleževal jutranjega varstva in od kdaj,
  • bo otrok obiskoval pouk v šoli (obvezno zdravniško opravičilo, če ne bo),
  • se bo otrok udeleževal podaljšanega bivanja in do kdaj,
  • bo otrok imel kosilo,
  • kdaj bo otrok prihajal v šolo,
  • kdaj bo otrok odhajal iz šole,
  • na kakšen način bo otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA NA ŠOLI OD 18. MAJA 2020 DALJE

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo samo za učence 1. razreda od 6.00. Za ostale učence bo šola odprta od 7.00. Prosimo, da pridejo samo tisti učenci, kjer starši nimate druge možnosti.

Predvidevamo, da bo vzgojno-izobraževalni proces za 1. razred potekal v dveh skupinah. Učenci 2. in 3. razreda ostanejo v že oblikovanih skupinah. Za učence 9. razreda pa predvidevamo delitev v 3 skupine pri vseh predmetih.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo organiziran šolski prevoz. Zjutraj bo organiziran po urniku kot je bil do 16. marca 2020 (Glejte Informator in spletna stran šole). Iz šole bo organiziran samo en odvoz ob 14.10.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona ali elektronske pošte.

Starše vljudno prosimo, da v šolo ne vstopajo.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine. Plavalni tečaj in šola v naravi se ne bosta izvedla. Kolesarki izpit se bo izvajal v naslednjem šolskem letu.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Vse starše vljudno prosimo za sodelovanje in upoštevanje navodil. S skupnimi močmi in sodelovanjem nam bo uspelo. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost.

 

V primeru, da se vam pojavlja kakšno vprašanje, ali ste v dvomih ali bi nam radi kaj sporočili, smo vam na voljo na tel. št.: 02/568-91-10 ali e-naslov: info@os-svjurij.si.  Lahko pa se obrnete tudi na vašega razrednika ali razredničarko.

 

Marko Kraner, ravnatelj

PRILOGA:

Izjava o ponovnem vstopu v šolo