S prehodom na delo od doma se je zelo povečal promet preko interneta. Računalnikarji smo zato imeli na začetku veliko dodatnega dela. Infrastruktura in dosedanji način dela pač nista predvidevala tako hitre preusmeritve v popolno delo preko spletnih storitev.

Na naši šoli koristimo storitve zavoda Arnes, ki zagotavlja delovanje e-storitev v slovenskem izobraževanju. Šolam v normalnih okoliščinah nudi podporo pri delovanju spletnih povezav ter zagotavlja izvajanje različnih storitev (e-pošta, spletne strani, e-učilnice…)

Ob prehodu na šolanje od doma so se resnično izkazali. Še posebej se to pokaže pri podatku, da se je čez vikend število hkratnih uporabnikov 100-krat povečalo.

Kaj se je pri njih v resnici dogajalo, si lahko preberete na tej povezavi.

Še enkrat se Arnesu zahvaljujem za res dobro opravljeno delo.

Jurij Marhold