Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je šola v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb. Ukrepi so zapisani tukaj.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Ravnatelj: Marko Karner