V šolskem letu 2019/2020 smo se prijavili na natečaj Za lepšo šolo, ki ga je razpisalo podjetje Merkur. Namen natečaja je vzpodbuditi kreativnost in ustvarjalnost osnovnošolskih otrok, ki s pomočjo mentorjev izboljšajo šolsko okolje. Med prijavljenimi šolami izberejo 15 osnovnih šol, ki najbolj povežejo ustvarjalni duh otrok, kreativnost in znanje ter jim podelijo za izvedbo projekta donacijo v višini 250,00€.

Z veseljem sporočamo, da je med 15-timi izbranimi šolami, ki prejmejo donacijo tudi naša OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. Z veseljem bomo zavihali rokave in projekt izvedli do junija 2020.  Vsem delavcem, ki so sodelovali pri pripravi prijave na natečaj, iskrena hvala. Hkrati pa jim želimo uspešno realizacijo projekta.

O poteku projekta bomo poročali na spletni strani šole in na povezavi: http://www.zalepsosolo.si/o-projektu-2/.