V zbiralni akciji odpadnega papirja, ki je potekala od 11. 11. do 22. 11. 2019, so sodelovali vsi učenci šole in otroci vrtca. Le-ti in njihovi starši so prinašali papir in dosledno upoštevali, kje in kako se papir odloži. Akcija je potekala v obliki tekmovanja. Denar, ki ga bomo dobili, se bo tudi letos uporabil za interdisciplinarni dan (končni izlet).
Akcija je potekala v sklopu z Modrim Dinom (Dinos), pod sloganom
“ZBERIMO ČIM VEČ STAREGA PAPIRJA ZA NAŠE OTROKE. STAREMU PAPIRJU DAJMO NOVO ŽIVLJENJE”.
Hišnik je ves prineseni papir skrbno stehtal in zabeležil. Tudi letošnja akcija je bila zelo uspešna. Starši so kljub slabemu vremenu vsak dan sproti prinašali odpadni papir.
Skupaj se je zbralo 10.960 kg odpadnega papirja.
Največ papirja so prinesli učenci 1. razreda, 2.072 in dosegli 1. mesto. Drugo mesto so dosegli učenci 8. razreda in tretje mesto učenci 7.a razreda.
Čestitamo! Čestitamo !
S to akcijo so učenci in njihovi starši spet pokazali, da znajo odgovorno ravnati z odpadnim papirjem in da imajo pozitiven odnos do narave. Posebej je potrebno pohvaliti starše in učence 1. razreda, saj so dosegli rekord v zbiranju odpadnega papirja. Pohvalo pa si zaslužijo tudi učenci 7.a razreda, saj so po številu učencev prav tako zbrali največ papirja. S tem dejanjem pa dajejo vzor drugim učencem.
Hvala g. hišniku za vzorno opravljeno dodatno delo.

 • 1. r. – 2072 kg
 • 2.a – 620 kg
 • 2.b – 212 kg
 • 3.a – 454 kg
 • 3.b – 720 kg
 • 4.a – 475 kg
 • 4.b – 564 kg
 • 5.a – 241 kg
 • 5.b – 207 kg
 • 6. a – 418 kg
 • 6.b – 374 kg
 • 7.a – 1.429 kg
 • 7.b – 456 kg
 • 8. r. – 1.470 kg
 • 9.a – 135 kg
 • 9.b – 163 kg
 • VRTEC – 1.144 kg

Datum: 28. 11. 2019

Ekošola; vodja projektne dejavnosti, Zofija Kolbl