V šolskem letu 2019/2020 se bodo na šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti:

  • ANGLEŠČINA (26 učencev, 1 skupina)
  • RAČUNALNIŠTVO (27 učencev, 1 skupina)
  • TEHNIKA (35 učencev, 2 skupini)

Ravnatelj:
Marko Kraner, mag. manag., prof.