V petek, 1. 2. 2019, je v telovadnici naše osnovne šole potekal že 29. šolski otroški parlament. Letošnja tema je bila enaka kot že lani in sicer Šolstvo in šolski sistem. Učenci so že v preteklem šolskem letu načrtovali dejavnosti, aktivnosti, ki bi jih lahko sami izboljšali oz. podajali predloge za izboljšavo. Cilj letošnjega parlamenta pa je bil, da vsak razred pokaže, kaj so v razredu počeli in kas so dosegli. Najmlajši učenci so se predstavili preko plesa, deklamacije; primerjali so šolo nekoč in danes, predstavili prednosti finskega šolskega sistema. Posamezni razredi so si zastavili svoje razredne projekte, npr. za izboljšanje medsebojnih odnosov, primernega vedenja med poukom, razvijanje ustreznih učnih strategij. Nekaj učenk 8. b razreda je prevzelo vlogo učiteljice, kar so nam pokazali v krajšem videoposnetku. Devetošolci, kot učenci z največ izkušnjami, pa so podali svoje videnje šolskega sistema, tako pozitivne kot negativne.
Otroški parlament je s svojim obiskom počastil tudi župan, gospod Anton Slana, za kar se mu še enkrat zahvaljujemo.
29. medobčinski otroški parlament bo potekal letos na Osnovni šoli Kapela, kjer bo naše ugotovitve, projekte predstavljalo 6 učencev 8-ih in 9. razreda.

Zapisala: Katja Perko