“Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko,” je 1. novembra 1918 razglasil major Rudolf Maister.

Te besede je Rudolf Maister izrekel na seji višjih časnikov mariborskih vojaških enot v pisarni 26. strelskega polka v meljski vojašnici. Na ta sestanek sta bila povabljena dva Slovenca: Rudolf Maister, poveljnik mariborskega črnovojniškega okrožja in stotnik, Edvard Vaupotič iz Sv. Jurija ob Ščavnici. Sestanek je bil prestavljen iz 10. ure na 8.uro in prav Edvard Vaupotič je zahteval prisotnost Rudolfa Maistra na sestanku, kjer so bile izrečene pomembne besede za nadaljnji razvoj slovenskega naroda.

Na današnji državni praznik je pred 100 leti potekala razorožitev mestne straže v Mariboru (Marburger Schutzwehr). Razorožitev se je pričela 23. novembra 1918 ob štirih zjutraj. Izvedena je bila v manj kot eni uri in je potekala po načrtu.

Zgodovinska dejanja Rudolfa Maistra in Edvarda Vaupotiča smo danes, na državni praznik Dan Rudolfa Maistra, spoznavali tudi na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.

Ponosni smo, da imamo tudi v naših krajih Maistrove junake.