A veste kateri del šole v naravi je vsako leto najzanimivejši in najvznemirljivejši? To je četrtkov večer, ko se družimo in navezujemo prijateljske odnose nekoliko dlje v večer. Mi smo se družili ob tabornem ognju, kjer nas je ogenj s svojo vznemirljivo svetlobo in toploti ponesel med legende kraškega sveta.

In kot ima vsaka stvar svoj začetek, ima tudi svoj konec. Preživeli smo čudovitih pet dni v naravi. Vračamo se prijetno utrujeni a z nepozabnimi spomini. Zahvala za to gre tudi našima spremljevalkama: Katji Perko in Bojani Kronvogel.

Ata, mama prihajam domov.